Faktury vat - Program do fakturowania

Bez względu na kategorię działalności firmy, ostatecznym etapem i najważniejszym celem jest sprzedaż towarów lub usług. Działy sprzedaży, uzupełnione o reprezentantów handlowych, zabiegają o poszerzenie spisu kontrahentów, co ostatecznie przekłada się na wzrost liczby rachunków i pozostałych dokumentów księgowych. W celu uefektywnienia działu księgowości, kierownik jednostki powinien zadbać o odpowiedni program do faktur. Wskazane narzędzie nie jest tylko ułatwieniem obowiązków właściwym pracownikom, gdyż dba również o prawidłową ewidencję sprzedaży, chroniąc przed zbędnym bałaganem w dokumentacji.

Faktura vat

Należy pamiętać o tym, że faktura VAT nie tylko jest dokumentem księgowym, lecz jest dowodem uprawniającym do uzyskania należności. Program do fakturowania powinien zawierać wiele opcji, a nie tylko umożliwiać generowanie faktur. Sprzedaż to proces złożony, który generuje wiele innych dokumentów. Obok ogólnie znajomych faktur i Wydań Zewnętrznych z magazynu, z procesem sprzedaży nieodłącznie powiązane są dokumenty kasowe, takie jak KP i KW, CMR (wymagany przy eksporcie).

Program do fakturowania

image

Program do fakturowania winien umożliwiać również dostarczanie różnego typu sprawozdań. Należy również mieć na uwadze, że faktury VAT posiadają czasem błędy, w związku z tym program powinien w łatwy sposób umożliwiać ich skorygowanie. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, sprzedawca posiada prawo do skorygowania każdej pomyłki za pomocą korekty VAT. W drodze różnych ustaleń z kontrahentami, niekiedy występuje potrzeba modyfikacji danych na fakturze, które pierwotnie były prawidłowe, co także powinien zapewniać właściwie przygotowany program do fakturowania. Każda korekta dokumentu źródłowego powinna zostać uwzględniona przez program w analizach sprzedaży, co stanowi kluczową kwestię, z pewnością ułatwiającą pracę. Niestety na rynku oferowane są także uboższe wersje programów do fakturowania, które nie są dostosowane do polskich wymogów. Wobec tego, przy wyborze programu do faktur należy na to zwrócić uwagę. Wśród wielu ofert przystosowanego programu do faktur dla polskich firm, jest system opracowany przez Rafsoft. W zależności od zapotrzebowania i rozbudowanej struktury organizacyjnej firmy, dostępne są następujące wersje oprogramowania: START, STANDARD, PRO. Program do fakturowania oferowany przez Rafsoft zapewnia obsługę JPK Faktury, co stanowi dowód, iż jest to rozwiązanie dostosowane do bieżących potrzeb. Wybierając program do fakturowania, należy zwrócić uwagę na posiadanie opcji importu i eksportu danych i jej zakres. Przywołany program zawiera opcję importu i eksportu, umożliwiając dostęp do wprowadzanych danych i ich swobodny przepływ gdy wystąpi Faktura vat taka konieczność.

Wybór programu do faktur

Wybór właściwego programu do fakturowania to gwarancja rzetelnego rejestru istoty firmy, czyli sprzedaży. czytelnie wystawiane faktury VAT korzystnie wpływają także na postrzeganie danej firmy przez odbiorców. Jedno jest pewne, nieczytelna zawartość faktur prowadzi do ryzyka pomyłek ze strony klientów, między innymi podczas realizacji przelewów, zatem dyspozycja zakupu odpowiedniego programu do fakturowania powinna być wyłącznie pozytywna. Z uwagi na różnorodność ofert, może być kłopot z wyborem konkretnego systemu, niemniej jednak rozwiązanie wypracowane przez rafsoft.net posiada dokładnie to, czego potrzeba dosłownie w każdej branży.

image